Fotografiets historie
Part I Part II Part III Part IV Part V Part VI Part VII Part VIII Part IX Part X Part XI Part XIIGraflex kamera


Graflex annonce


Fotograf med Graflex kamera


Graflex kamera med rammesøger

1902 - Graflex verdens første spejlreflekskamera

Amerikanerne Folmer & Schwing konstruerer Graflex kameraet, som er verdens første spejlreflekskamera, det er i øvrigt udstyret med det nyudviklede Zeiss Tessar 1:3.5 objektiv. Graflex kameraet får en kæmpesuccess til pressebrug.
Be Meter


Be Meter

1903 - Beregning af eksponeringstid

I 1903 sender Watkins et Be Meter på markedet, det er et såkaldt aktinometer, som er en forløber for de egentlige belysningsmålere og fungerer ved, at fotografen iagttager, hvor lang tid, det tager for et lille stykke lysfølsomt papir at blive en bestemt grå tone; den målte tid bliver så omregnet til eksponeringsdata.


1903 - 2004 - Agfa's logo'er

Herover ses i rækkefølge Agfa's loger fra 1903/04 - 1905 - 1905 - 1911/13 - 1923 - 1923 - 1924/26 - 1926/27 og til sidst det logo, der anvendes i dag; serien viser, at Agfa på dygtig vis har fulgt med tiden og udviklingen, og de har løbende tilpasset virksomhedens logo, så det ikke blev forældet.
Agfa blitzpulver


Pulverblitz


Pulverblitz


Pulverblitz

1904 - Pulverblitz

I 1904 er William Henry Fox Talbot's opfindelse af blitzpulveret for længst udviklet til et færdigt industrielt fremstillet produkt, hvor der kan afmåles en præcis mængde, som kan give en bestemt mængde blitzlys.
J. P. Andersen i hans værksted


Nellerødmanden


Trækamera


J. P. Andersen i hans værksted

1905 - J. P. Andersen (Nellerødmanden) konstruktionen af det første 35 mm kamera

Ude i den store verden, er det normalt Leitz, som får æren for at have opfundet det første kamera til 35 mm kinofilm, men her i Danmark ved vi godt, at den ære retteligt tilhører den danske snedker og kamerabygger, J. P. Andersen, bedre kendt som Nellerødmanden.

J. P. Andersen byggede store kameraer, som blev fremstillet i ædle træsorter, det var fornemt håndværk med smukt forabejdede messingbeslag. J. P. Andersen havde en standardproduktion af kameramodeller, som han annoncerede med, men han udførte også specialopgaver på bestilling.

Og allerede i 1905 konstruerede J. P. Andersen et lille rejsekamera til journalisten Holger Rosenberg, der rejste verden rundt for Familie Journalen, og som derfor havde brug for et lille, let og kompakt kamera. Dette kamera brugte 35 mm kinofilm, og det kunne rumme hele 300 optagelser, Holger Rosenberg brugte for øvrigt sit kamera helt frem til 1940.

Kameraet har fået navnet Nellerødmanden efter dets konstruktør :-)

Nellerødmandens småbilledkameraer blev fremstillet imellem 1917-1924.

Et temanummer om Jens Poul Andersens (Nellerødmanden) liv og levned er skrevet af Flemming Berendt, og udgivet af Dansk Fotohistorisk Selskab.
Agfa Isopan planfilm


Kodak rullefilm


Kodak rullefilm


Agfa Isopan F rullefilm

1906 - Den panchromatiske film

Helt frem til 1906 var filmene overfølsomme overfor blå farver og underfølsom overfor grønne og røde farver, det problem løser englænderne Wratten and Wainright, de opfinder den panchromatiske film, som har en afbalanceret følsomhed overfor lysets farver.

Wratten kommer i øvrigt til at lægge navn til Kodaks serie af professionelle farvekorrektionsfiltre, som markedsføres i anden halvdel af 1900-tallet.
George R. Lawrence's panoramakameraPanorama-luftfoto af San Francisco efter jordskælvet i 1906

1906 - Panorama-luftfotos optaget med et kamera ophængt under drager

San Francisco på den amerikanske vestkyst blev den 18. april 1906 ramt af et altødelæggende jordskælv, meget store dele af byen blev jævnet med jorden af rystelserne og de efterfølgende brande.

Der findes fire imponerende panorama-luftfotos af byen lige efter jordskælvet, som er optaget af fotografen George R. Lawrence, billederne blev taget med et panoramakamera ophængt under nogle drager. Kameraet var specialbygget, det vejede ca. 22 kilo, negativformatet var 50 x 122 centimeter, filmen var et stykke celluloid, som var anbragt på det krumme filmplan, og et fjederdrevet værk sørgede for at dreje objektivet 180 grader under eksponeringen.

George R. Lawrence solgte efterfølgende kontaktkopier af billederne til en pris på 125$ stykket - på daværende tidspunkt har det været en astronomisk høj pris for et fotografi. Ifølge optegnelser skulle han have tjent 15.000$ alene på billederne fra San Francisco efter jordskælvet.
Politiken bladhoved


Pressefoto

1908 - Det første pressefoto i Politiken

I 1908 bliver det første pressefoto trykt i Politiken, det er et billede som viser nogle forventningsfulde børn foran en legetøjsforretning i København, fotografen er Holger Damgaard.


1908 - Acetat filmbase

I 1908 starter Kodak produktionen af acetat plast til filmbase, acetat er et klart og fleksibelt plastmateriale. Denne nye filmbase bliver kaldt sikkerhedsfilm, da den ikke er brændbar.

Acetat (celluloseacetat) er opfundet af A. Eichengruen i 1901, det er et transparent plastmateriale, som bliver fremstillet ved en syrebehandling af cellulosefibre, hvorunder der samtidig tilsættes blødgører for at gøre plastbasen fleksibel.

Men det har desværre vist sig, at acetat heller ikke er et stabilt og langtidsholdbart materiale, med alderen udskilles blødgørerne fra acetatbasen, så den gradvist går i opløsning.
Fotohandler ca- 1910


Fotohandler ca- 1923


Fotohandler ca- 1939


Fotohandler ca- 1970

ca. 1910 til 1980 - Fotoforretningen

Omkring 1910 begynder de første fotografer også at sælge film, kameraer og andet fotoudstyr til private, som selv fotograferer, fotograferne har den faglige viden, og de kan vejlede og hjælpe kunderne til det rette køb, og den type forretninger udvikler sig stabilt hen over trekvart århundrede.

Men i løbet af 80'erne slutter den lokale fotohandlers epoke, markedet ændres radikalt og fotohandlernes butikker overtages eller udkonkurreres af store kæder, hvor de ansatte kun er handelsuddannede.


1911 - En lille forbedring af fotografernes rettigheder

I 1911 sker der en mindre forbedring af lovgivningen fra 1865, fotografens eneret bliver udvidet, den femårige beskyttelse blev forlænget til ti år.
Danske pressefotografer


Pressefotografer


Danske pressefotografer på arbejde uden for Slotskirken i Fredensborg ved prinsesse Dagmars bryllup i 1922

1912 - Journalistfotografforbundet

Den 17. februar 1912 stifter 6 danske pressefotografer Journalistfotografforbundet. Datidens fotografiske nyhedsformidlere var dog ikke så forudseende, at de sørgede for at tage et billede, som kan dokumentere den stiftende generalforsamling.
Lumiére brøderne


Lumiére autochrome film


Autochrome farvefotos


Autochrome farvefotos

1913 - Lumiére brøderne, autochrome farvefotos

Det bliver Lumiére brøderne, der i 1913 færdigudvikler og patenterer en metode til fremstilling af farvefotos ved hjælp af subtraktiv farveblanding. Deres autochrome farvefotos er en slags rastermetode, som grundlæggende bygger på "Ducos Du Hauron's" opfindelse af den subtraktive farveblanding.
Luftfoto over København

1913 - De første danske luftfotos optaget fra et fly

Det er Politikens fotograf, Holger Damgaard, som tilskrives æren af at være den første danske fotograf, der laver luftfotografering fra et fly, optagelserne blev lavet fra en Aeroplane-flyvemaskine i ca. 500 meters højde over København.
Oskar Barnack


Oskar Barnack


UR-Leica'en


Eisenmarkt Torv, fotograferet i 1914 med Ur-Leica'en.

1913 - Oskar Barnack konstruerer Leica's 35 mm kamera

Ernst Leitz ansætter i 1911 ingeniøren Oskar Barnack, som i løbet af de næste par år udvikler UR-Leica'en, som anvender 35 mm kinofilm, den er teknisk perfektioneret med søger, indbygget lukker osv., Lieca kameraets koncept var virkelig et teknologisk tigerspring, og det har været forløberen for alle 35 mm kameraer helt frem til i dag.

Ur Leicaen blev fremstillet i 2 forskellige udgaver i perioden 1913-1914. Efter første verdenskrig kom der en 3 udgave, som formetlig var en prototype for Leica 0-serien.

Leica 0-serien blev produceret i 31 forskellige udgaver. Det vides ikke, om nogle blev ombygget, eller om der er tale om 31 selvstændige eksemplarer. P.t. kendes 17 eksemplarer af Leica 0-serie kameraene.

Leica 0-serien blev efterfulgt af Leica I, som var det første model der blev serieproduceret, og det blev præsenteret på messen Leipzig i 1925.

Leica 0-seriens koncept blev viderudviklet til M-serien, i 1954 introduceredes Leica M3, og i 1958 kom Leica M2 på markedet.
Luftfotograf med håndholdt kamera til skråoptagelser


Et lodfoto


En skråoptagelse


Specialkamera til luftfotografering

1921 - Luftfotografering

Det er først i 1921, at der her i Danmark for alvor kommer gang i luftfotograferingen, militæret indkøbte nogle Opticon kamerer, og etablerede en ny luftfotoenhed under hærens flyvertropper.

Der er grundlæggende to typer luftfotos, den ene type kaldes lodfoto, det er billeder taget lodret ned fra stor højde, de er velegnet til geodætiske formål og korttegning, den anden type er skråoptagelser fra lav højde, og den type anvendes hovedsageligt i forbindelse med militær rekognoscering.
Heinrich Ernemann


Ernemanns fabrik 1923


Ermanox kameraet


Ermanox kameraet

1924 - Ermanox

I 1924 introducerede firmaet Heinrich Ernemann i Dresden, Ermanox kameraet med et hidtil uset lysstærkt objektiv med en største blændeåbning på 1:2, som gjorde det muligt at lave håndholdte optagelser under ugunstige lysforhold.

Der er to pressefotografer, Erik Saomon og Felix Man, som begge er blevet verdensberømte for deres fantastiske situationsbilleder, som er optaget med Ermanox kameraer.


<< Forrige - Næste >>

Home

© 2004 Niels Riis Ebbesen - www.photo-gallery.dk